Stichting NANOEK

Adres: Kleiweg 415 3045 PL Rotterdam
KVK: 78182336
RSIN: 861293563

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Doelstellingen van Stichting NANOEK zijn:

  • Het produceren van muzikaal theatrale voorstellingen op het snijvlak van populaire cultuur en klassieke kunst om tot vernieuwing van het genre musical/muziektheater te komen

  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

    • Een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling in de sector door het verbinden van (jonge) creatieven aan ervaren makers, zodat deze gezamenlijk een (nieuwe) impuls kunnen geven aan het genre.

    • Het ontwikkelen van nieuwe concepten die in relatie staan tot muzikaal theatrale uitingen.

  • De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Bovenstaande is een samenvatting van de doelstellingen. Voor het volledige overzicht verwijzen wij u naar de oprichtingsakte d.d. 2 juni 2020. Voor het volledige beleidsplan klik hier.

Beloningsbeleid en besteding van het vermogen

BELONINGSBELEID

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd.

Voor de beloning van medewerkers is Fair Pay de norm en wordt de cao Toneel en Dans gehanteerd. De cao-tarieven worden gecorrigeerd naar ZZP-tarieven met behulp van de digiPACCT rekentool.
Fair pay wordt ook verwacht van partners en leveranciers waarmee NANOEK samenwerkt.

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting NANOEK

  • De inkomsten van de Stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.

  • De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe Stichting te ontwikkelen en op te zetten.
 

Stichting NANOEK heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen

Stichting NANOEK hanteert de Governance Code Cultuur & Code Culturele Diversiteit. Het bestuur wordt gevormd door ervaren professionals met affiniteit voor theater. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.