Video afspelen over Stichting Nanoek Brave New Musicals
Lokroep de musical brave new musicals

mission

Vanuit de overtuiging dat musical hart en hoofd kan samenbrengen, brengt NANOEK oorspronkelijke en vernieuwende musicalproducties van hoge artistieke kwaliteit die reflecteren op de maatschappij. We vertellen verhalen over maatschappelijke thema’s die nu gehoord en gevoeld worden, urgent en met zeggingskracht, die de verbeelding aanspreken en universeel mensen raken. 

NANOEK brengt getalenteerde jonge makers en performers samen met ervaren professionals. Het collectieve maakproces vanuit inhoud biedt daarbij alle ruimte om te experimenteren met vorm en nieuwe ideeën actief te toetsen bij het publiek. 

Daarmee geeft NANOEK een nieuwe en duurzame impuls aan de ontwikkeling van zowel jong talent als het musicalgenre in Nederland. Daarnaast streeft NANOEK naar een gelijkwaardige musicalwereld. Enerzijds door musicals te benaderen vanuit een female gaze. Anderzijds door met vrouwelijke en non-binaire makers te creëren en te werken.

Lokroep de #wetoo musical

BRAVE NEW MUSICALS & BRAVE NEW STORIES

NANOEK maakt Brave New Musicals over Brave New Stories. Ten eerste door zelf nieuw werk te creëren, en ten tweede door bestaand werk ter herinterpreteren en nieuwe betekenis te geven in onze tijd en omgeving.

NANOEK produceert geheel nieuwe ‘conceptmusicals’: caleidoscopische vertellingen waarbij de thematiek leidend is. De gekozen thematiek is actueel, prikkelend en kent een moreel vraagstuk.

We zien ook in de vernieuwing van bestaande musicals een kans voor innovatie van het genre in Nederland. Hiervoor gaan we in dialoog met de oorspronkelijke producent. We vernieuwen bijvoorbeeld de taal, interpretatie, regie en arrangementen.

NANOEK wil een vernieuwend en duurzaam antwoord geven op de ontwikkeling van het musicalgenre in Nederland. Dit door ruimte te scheppen voor het experiment, door ruimte te geven aan jonge (vrouwelijke) makers en spelers en door nieuwe musicals te maken vanuit urgentie, zeggingskracht en maatschappelijke relevantie.

Rotterdam, 9 december 2022 - Week van de integriteit Luxor Theater, Musical Lokroep.  Foto: Phil Nijhuis

brave new people

NANOEK heeft een groot hart voor talentontwikkeling en investeert in coaching en opleiding van artistieke high-potentials. NANOEK is daarmee de missing-link die het ontbreken van een musicalmakers-opleiding opvangt. 

Bij alle producties zijn er talentontwikkelingstrajecten voor alle makers op hun specifieke vakgebied: scriptontwikkeling, compositie, songwriting, productie en choreografie. Voor een aantal jonge talenten die we betrokken bij onze producties heeft dit al geleid tot werk bij andere (grote) musicalproducenten. 

NANOEK spant zich in om het musicallandschap evenwichtiger en gelijkwaardiger te maken. Dit betekent dat er ook ruimte wordt geboden aan vrouwelijke makers en makers van andere genderidentiteiten. Daarmee draagt NANOEK bij aan een inclusiever speelveld.

IMG_1219 copy

creative collective

NANOEK werkt in collectief verband, waarbij de input van de performers essentieel is voor het resultaat. Dit vraagt om meedenkende, makende performers. 

Dit is een voor de musicalsector vernieuwende werkwijze die samenvalt met onze manier van auditeren, die gaat over ‘verbeelding’. We kiezen voor acteurs/zangers die de omschreven personages het best kunnen verklanken en verbeelden. Dit betekent dat zij niet per se dezelfde leeftijd of het uiterlijk hoeven hebben van die karakters. 

Door al vanaf het beginstadium te werken in een collectief maakproces over de disciplines heen, creëert NANOEK een infrastructuur voor vernieuwing en komen we tot eigenzinnige producties.  

DSC03166

BRAVE & SAFE

NANOEK hecht veel waarde aan goed werk- en opdrachtgeverschap. Hiertoe is er zowel een interne als externe vertrouwenspersoon aangesteld. Bij start van een werktraject worden nieuwe werknemers gewezen op onze gedragscode en nemen we deze in een open gesprek door onder leiding van een vertrouwenspersoon. Tevens werken we elke productie samen met een sensitiviteitscoach.

Rotterdam, 9 december 2022 - Week van de integriteit Luxor Theater, Musical Lokroep.  Foto: Phil Nijhuis

BRAVE NEW AUDIENCES

NANOEK ziet het publiek als handlangers van onze missie om Brave New Musicals te maken met Brave New People: dat vraagt dus om een Brave New Audiences. NANOEK daagt het publiek liefdevol uit om (hernieuwd) kennis te maken met het genre in originele en actuele producties. Zo wordt de doorgewinterde cultuurconsument uitgedaagd om musical te beleven en verrassen we de vertrouwde musicalbezoeker die afkomt op bekende titels met brutale remakes.