Vacature: leden Raad van Toezicht

Stichting NANOEK zoekt leden Raad van Toezicht voor minimaal vier bijeenkomsten per jaar. Vacature voor een onbezoldigde functie.

De missie van NANOEK is om het Nederlandse musicalgenre te innoveren. Met brave new people maken wij brave new musicals. De stichting is in 2020 opgericht door Anouk Beugels. Met oorspronkelijke en vernieuwende musicalproducties van hoge artistieke kwaliteit, die reflecteren op de maatschappij, zorgt NANOEK ervoor dat actuele thema’s worden vertaald naar verhalen waar een breed publiek zichzelf in kan herkennen.

“Wat een aanwinst voor de toekomst van de musical”
“Nanoek, precies wat de musicalwereld nodig heeft”
TROUW ★★★★

De afgelopen jaren is er naar tevredenheid met een bestuursmodel gewerkt. De toegenomen activiteiten en toegenomen complexiteit vragen om omvorming naar een Raad van Toezichtmodel. Het huidige bestuur treedt af per 31 mei 2024. NANOEK zoekt een voorzitter, penningmeester en een algemeen lid.

Leidraad voor NANOEK zijn de Governance Code Cultuur, Code Fair Practice en de Code Diversiteit & Inclusie.

Over de Raad van Toezicht (RvT)
De RvT bestaat uit drie personen die elk hun eigen expertise meebrengen. De taken van de Raad van Toezicht behelzen (i) het toezien op uitvoering van het strategisch meerjarenplan, (ii) het zijn van werkgever voor de directeur-bestuurder, en (iii) het zijn van sparringpartner voor de directeur-bestuurder en andere leden van de organisatie.

 

Lid met algemeen profiel:

  • affiniteit met musical en de missie en visie van de stichting;
  • visie op toezichthouden, kennis van governance en bij voorkeur ervaring als bestuurder of toezichthouder;
  • een relevant netwerk (in de culturele sector) en de bereidheid dit in te zetten;
  • voldoende tijd om bij voorstellingen aanwezig te zijn en voldoende tijd om vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen (minimaal vier keer per jaar).

 

Lid met financieel profiel (penningmeester), aanvullend op het algemene profiel:

  • relevante financiële kennis en ervaring;
  • je hebt in je hoofdfunctie(s) financiële verantwoordelijkheid gedragen en je bent gewend om met non-financials tot goede gesprekken te komen over financiële vraagstukken.

 

Profiel voorzitter, aanvullend op het algemene profiel:

  • je bent gewend als voorzitter op te treden, vergadering te leiden en snel tot besluitvorming te komen;
  • je bent politiek en bestuurlijk sensitief;
  • je bewaakt de richtlijnen van de Governance Code Cultuur en je ziet op de verantwoording en de zelfevaluatie van de RvT.
  • hoofd-en bijzaken scheiden is je tweede natuur en je beschikt over een goed gevoel voor humor.

 

De Raad van Toezicht streeft ernaar om in samenstelling een representatieve afspiegeling van de samenleving te zijn en zoekt bij voorkeur leden die de meerstemmigheid van de RvT versterken.

De eerste gesprekken zullen in de week van 1 april 2024 (bij voorkeur op 4 of 5 april 2024) plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd de procedure half mei te hebben afgerond.

Spreekt deze vacature en de missie en visie van onze organisatie aan?
Mail dan jouw (korte) motivatie en CV naar zakelijk@stichtingnanoek.nl.
Uiterlijke inzenddatum: 31 maart 2024.